กระดานข่าว โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก  ฉบับวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2559

วันที่โพสต์: Nov 22, 2016 9:19:22 AM

   ดร.ดวงพร  ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นำคณะครู และนักเรียน ทำกิจกรรม"ทำดีเพื่อพ่อ ร.9 Big Cleaning Day"