กระดานข่าว โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ฉบับวันที่ 8 ธันวาคม 2559

วันที่โพสต์: Dec 26, 2016 2:18:47 PM

   ดร.ดวงพร  ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นำคณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงพิธีเปิดกีฬา "อปท.สัมพันธ์" 

ครั้งที่ 15