การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่โพสต์: Sep 15, 2020 12:33:4 PM

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  #  วันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกพระคุณแม่ และแสดงออกถึงความเทิดทูลในพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงงานเพื่อปวงชนชาวไทย