การติดตามการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน

วันที่โพสต์: Aug 14, 2016 7:33:30 AM

   วันที่ 8  สิงหาคม 2559  นายสุนันท์  กอโพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก