การประกวดผลงาน การจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

วันที่โพสต์: Dec 01, 2015 8:44:54 AM

              โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ในระดับชั้นม.1 และ ม.4 โดยได้ส่งโครงงานระดับชั้นม.4 เข้าประกวดผลงาน Online ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ผ่านระบบออนไลน์ bll.in.th (มีการประชุม VDO Conference ระหว่างโรงเรียนกับสพม.30 ในรอบแรก) และนำสเนอที่สพม.30 โดยประชุม VDO Conference และอัพโหลดวิดีโอประกอบ กับ สำนักงานบริหารการมัธยมศึกษา (สมป.) 

            โดยการรายงานรอบ 2 รายงานผลการประกวดผลงานออนไลน์ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ การประกวดผลงาน Online ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ตามกระบวนการ QSCCS ในวันที่ 16 พ.ย. 2558  ได้ผลงานดีเด่น ได้รับงบประมาณสนับสนุน 200,000 บาท