การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ (OBEC Awards)

วันที่โพสต์: Dec 26, 2016 1:26:9 PM

   ดร.ดวงพร  ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  เหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ (OBEC Awards) ครั้งที่ 6 

ประจำปีการศึกษา 2559  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ