การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วันที่โพสต์: Sep 21, 2022 11:10:8 AM

วันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านการศึกษาตลอดจนรับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก