การประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21

วันที่โพสต์: Sep 01, 2016 1:47:14 PM

  วันที่ 29 สิงหาคม 2559  ดร.ดวงพร  ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เข้าร่วมการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1  ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น