การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที ๓

วันที่โพสต์: Jun 11, 2018 2:36:32 AM

 ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ