การประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพ

วันที่โพสต์: May 12, 2016 9:45:7 AM

   วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2559 ดร.ดวงพร ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพ โดยมี น.ส.ถนอมจิตร์  ตั้งนารี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ เป็นหัวหน้าวิทยากรในการให้ความรู้กับคณะครู และบุคลากรภายในโรงเรียน รวมทั้งการนิเทศภายในจากหัวหน้ากลุ่มงานทั้ง 4 ฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมคณะครูต้อนรับการเปิดเทอม