คณะวงโปงลางต้นน้ำซี โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วันที่โพสต์: Sep 21, 2022 11:17:55 AM

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ขอแสดงความยินดีกับ คณะวงโปงลางต้นน้ำซี โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ได้รับคัดเลือกรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร” ระดับประเทศ ประเภทนิติบุคคลและคณะบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565