ค่ายคุณธรรมเยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน 1/2559

วันที่โพสต์: Jul 21, 2016 7:41:2 AM

   วันที่ 14 กรกฎาคม 2559  ดร.ดวงพร  ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

เป็นประธานเปิดค่ายคุณธรรมเยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  ณ วัดป่าศิลางาม 

ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559