คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันที่โพสต์: Dec 24, 2015 4:25:41 AM

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ใจความว่า 

 "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"

เนื้อเพลงหน้าที่เด็ก (เด็กเอ๋ยเด็กดี)

เด็กเอ๋ยเด็กดี ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน

เด็กเอ๋ยเด็กดี ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน

หนึ่ง นับถือศาสนาสอง รักษาธรรมเนียมมั่น

สาม เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ 

สี่ วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน

ห้า ยึดมั่นกตัญญู

หก เป็นผู้รู้รักการงาน

เจ็ด ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน

แปด รู้จักออมประหยัด

เก้า ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา

สิบ ทำตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา

เด็กสมัยชาติพัฒนา   จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ

นำเสนอโดย ครูคำโพธิ์