งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนยส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกระมัง

วันที่โพสต์: Aug 14, 2016 7:57:15 AM

   วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายสุนันท์  กอโพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศูนยส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกระมัง บ้านหนองหอย ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ