จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต ให้กับนายสุรพล ประพงษ์ ตำแหน่ง ช่างสี ที่เกษียณอายุราชการในปี 2565

วันที่โพสต์: Sep 21, 2022 11:3:33 AM

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายภัทราวุธ สิมช้า ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต ให้กับนายสุรพล ประพงษ์ ตำแหน่ง ช่างสี ที่เกษียณอายุราชการในปี 2565 เพื่อยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณที่ได้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทมาตลอดชีวิตราชการ