ดร.ดวงพร ศรธงทอง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูได้เข้ารับเกีรยติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุขในงานวันครู ณ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

วันที่โพสต์: Jan 17, 2017 4:34:38 AM

วันที่ 16 มกราคม 2560 ดร.ดวงพร ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครูได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาโดย ได้เข้ารับเกีรยติบัตร เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559  ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ,เกีรยติบัตรครูดีศรีบัวแดง  และเกีรยติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ในงานวันครู 

รายชื่อ ครูดีศรีบัวแดง ประจำปี 2560

รายชื่อ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2559 คณะครูได้รับทุกคน

ภาพดาวน์โหลดจาก  https://www.facebook.com/nw2557/photos/?tab=album&album_id=1313621405361306