ดร.ดวงพร ศรธงทอง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วันที่โพสต์: Feb 06, 2017 7:48:17 AM

วันที่ 27 มกราคม 2560 ดร.ดวงพร ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร (http://www.ndr.ac.th/)โดยได้รับการต้อนรับจาก ท่านชาตรี  จิดามณี รองผู้อำนวยการและคณะ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน จนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค