ดร.ดวงพร  ศรธงทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มอบเกียรติบัตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในโรงเรียน

วันที่โพสต์: Dec 27, 2016 10:22:31 AM

   วันที่ 27 ธันวาคม 2559  ดร.ดวงพร  ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน และมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเยี่ยม และดี ในรอบครึ่งปี (1 เมษายน - 30 กันยายน 2559) ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก