ดร.ดวงพร  ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันและกิจกรรมแสดงกตเวทิตาจิตฯ

วันที่โพสต์: Jul 04, 2016 10:28:41 AM

   วันที่ 4 กรกฎาคม 2559  ดร.ดวงพร  ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันและกิจกรรมแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สายบริหาร โดยสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 กำหนดให้โรงเรียนกลุ่มรัชมังคลาภิเษก เข้าบันทึกเทปถวายพระพร และประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลส ประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร