ดร.ดวงพร  ศรธงทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (ID PLAN)

วันที่โพสต์: Jun 19, 2016 3:16:17 PM

    วันที่ 18 มิถุนายน 2559  ดร.ดวงพร  ศรธงทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้ และสมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)  ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

    โดยมี ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30  ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ