ดร.ดวงพร  ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมงานมุทิตาจิตเทศกาลมหาสงกรานต์

วันที่โพสต์: Apr 09, 2016 2:45:25 AM

บ่ายวันนี้ (8 เมษายน 2559) ดร.ดวงพร  ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมงานมุทิตาจิตเทศกาลมหาสงกรานต์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพระยาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ