ดร.ดวงพร  ศรธงทอง และคณะครู เข้ารับการประเมินการบริหารจัดการเรียนรวม ณ สพม.30

วันที่โพสต์: Jun 22, 2016 3:19:42 AM

    วันที่ 20 มิถุนายน 2559  ดร.ดวงพร  ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก และคณะครู เข้ารับการประเมินการบริหารจัดการเรียนรวม  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  โดยมี ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  เป็นประธานในการคัดเลือกตัวแทนการแข่งขันผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice จัดการเรียนรวม ประจำปี 2559 เพื่อเข้าแข่งขันต่อในระดับจังหวัด และระดับภาคในลำดับต่อไป