ดร.ดวงพร  ศรธงทอง ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วันที่โพสต์: Jun 13, 2016 2:23:42 AM

    ดร.ดวงพร  ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล