ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

วันที่โพสต์: May 23, 2018 7:55:44 AM

   ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยเข้ารับรางวัลจาก นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐