ดร.พรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร เข้ารับรางวัลแก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินพัฒนาการระดับ ScQA

วันที่โพสต์: Sep 26, 2019 6:43:53 AM

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นำโดยผู้อำนวยการ ดร.พรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร เข้ารับรางวัลแก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินพัฒนาการระดับ ScQA จาก ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2562 โดยมีผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกว่า 800 คน ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

พร้อมกันนี้ก็เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS และการเขียนรายงานตามเกณฑ์มาตรฐาน OBECQA

ข้อมูลเพิ่มเติม www.wcssthai.com