ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มอบเกียรติบัตรให้แก่วงโปงลางต้นน้ำซี

วันที่โพสต์: Jun 15, 2016 3:52:25 AM

   วันที่ 13 มิถุนายน 2559  ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มอบเกียรติบัตรให้แก่วงโปงลางต้นน้ำซี ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปเผยแพร่วัฒนธรรม ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ในงานเทศกาล "The International Festival For Drums Traditional Arts 4th" ระหว่างวันที่ 17-27 เมษายน 2559  โดยมี ดร.ดวงพร ศรธงทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก และคณะ เป็นผู้รับมอบเกียรติบัตร