นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเขียนแบบ 3 มิติทางวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ และแข่งขันวาดภาพ

วันที่โพสต์: Jul 22, 2022 6:25:21 AM

วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเขียนแบบ 3 มิติทางวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ และแข่งขันวาดภาพ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ผลการแข่งขัน การเขียนแบบ 3 มิติทางวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ