นายอุกฤษฏ์ มะลิวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

วันที่โพสต์: Sep 21, 2022 11:19:28 AM

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ขอแสดงความยินดีกับนายอุกฤษฏ์ มะลิวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ได้รับคัดเลือกรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร” ระดับประเทศ ประเภทเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565