"ปั่นด้วยใจ ไปออกเสียงประชามติ"

วันที่โพสต์: Aug 12, 2016 2:49:9 PM

   วันที่ 27 กรกฎาคม 2559  ดร.ดวงพร  ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกพร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมโครงการ "ปั่นด้วยใจ ไปออกเสียงประชามติ" ณ สถานีตำรวจภูธรโนนเหม่า ต.นางแดด     อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ