ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2559

วันที่โพสต์: May 16, 2016 9:44:0 AM

   

   วันที่ 1ุ6 พฤษภาคม 2559 ดร.ดวงพร ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฏ ระเบียบของทางโรงเรียน รวมถึงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การจัดรถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนในปีการศึกษา 2559 นี้