::-ผลการเรียน 1/2559

วันที่โพสต์: Oct 15, 2016 1:54:47 PM

นักเรียน/ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนได้ 3 ช่องทางดังนี้

เว็บ sgs.bopp-obec.info

ผลการเรียนผ่าน Android App

ผลการเรียนเป็นทางการตามประกาศนี้