ผู้อำนวยการเข้าสักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพบปะคณะครูวันแรก

วันที่โพสต์: Oct 23, 2015 4:53:19 AM

นางดวงพร ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เดินทางเข้าสักการะพระพุทธรูปและศาลปู่ย่า  สิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้เวลา 09.09 น. วันนี้ โดยมีนายสุรวิทย์  พลมณี (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน)ร่วมเดินทางมาด้วย และผู้อำนวยการดวงพร ได้พบปะคณะครูวันแรกอย่างเป็นกันเอง มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในเบื้องต้น โดยมีคณะครูที่อยู่ต้อนรับพร้อมหน้ากัน 

ภาพ: วัชริทร์    ข่าว : คำโพธิ์