พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 1/2559

วันที่โพสต์: Jul 21, 2016 6:30:56 AM

    วันที่ 7 กรกฎาคม 2559  นางสาวจินตนา  มีพงษ์  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  ณ หอประชุมโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก โดยมีผู้กำกับลูกเสือสามัญ และกองลูกเสือสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3