พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS

วันที่โพสต์: Jun 28, 2017 7:26:28 AM

   วันที่ 2ุ6 มิถุนายน 2560  ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร  ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก มอบให้ตัวแทนรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ผลงานระดับดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร  นายสุเทพ  ทิพโชติ  นางวรรณภา  ทิพโชติ และนายกฤษฎา  ชานนท์เมือง