พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์: Jun 16, 2016 6:20:51 AM

    วันที่ 16 มิถุนายน 2559  ดร.ดวงพร  ศรธงทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559  ณ หอประชุมโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก  โดยกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีมอบทุนการศึกษา พิธีไหว้ครู มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบ O-Net ยอดเยี่ยม