ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

วันที่โพสต์: May 12, 2016 10:12:1 AM

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ดร.ดวงพร ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พร้อมคณะครูร่วมต้อนรับครูต่างชาติคนใหม่ คือ Mr. Luigi  Fagotto ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่การสอนในปีการศึกษาที่ 1/2559 นี้ ด้วยความยินดียิ่ง