ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

วันที่โพสต์: Jun 03, 2016 3:33:43 AM

   วันที่ 3 มิถุนายน 2559 นายสุนันท์  กอโพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พร้อมคณะครูร่วมต้อนรับครูต่างชาติคนใหม่ คือ Mr. Huang Xiao Yong  ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่การสอนภาษาจีน ในปีการศึกษาที่ 1/2559 นี้ ด้วยความยินดียิ่ง