รับมอบคอมพิวเตอร์ จากโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

วันที่โพสต์: Jun 10, 2016 5:47:41 AM

    วันที่ 10 มิถุนายน 2559 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้รับความอนุเคราะห์คอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ จำนวน 18 ชุด จากท่านผู้อำนวยการวีระศักดิ์  สายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา      โดย นายคำโพธิ์  ศรีสุพรรณ ตำแหน่งครู นำนักเรียนเดินทางไปรับมอบคอมพิวเตอร์เก่าที่จำหน่ายออกแล้วพร้อมโต๊ะ จำนวน 18 ชุด ณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน ทางโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้