รับสมัครครูต่างชาติ ภาษาจีน และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานช่างทั่วไปและคนขับรถยนต์

วันที่โพสต์: Oct 14, 2016 8:47:33 AM

รับสมัครครูต่างชาติ ภาษาจีน 1 อัตรา (28,000 บาท)

คุณสมบัติการจัดจ้างครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานช่างทั่วไปและคนขับรถยนต์  1 อัตรา (8,000 บาท)

---------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดตามเอกสารแนบ