รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์

วันที่โพสต์: Mar 19, 2020 12:26:42 PM

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับสมัคร และสถานการณ์โรคระบาด Covid-19  จึงขอเปิดช่องทางการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์ ดังนี้หลักฐานการสมัคร

- ภาพถ่ายหน้าตรง ชุดนักเรียน

- บัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน

- ทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตรนักเรียน

- ปพ.1 โรงเรียนเดิม

จำนวนสมัคร รอบที่ 1

ทั้งนี้ยังไม่มีกำหนดการมอบตัว สอบวัดความรู้ และวัดไซส์เสื้อนักเรียน ชุดพละ ชุดผ้าพื้นเมือง ต้องรอดูสถานการณ์และประกาศของสพฐ.ต่อไป

สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ 

โทร 044-056570 

เว็บไซต์ http://www.npwr.ac.th 

Facebook : https://fb.com/npwr.ac.th

ครูโป้งดอตเน็ต : https://fb.com/kroopong