รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรมเยาวชนระดับชาติชิงรางวัลถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

วันที่โพสต์: Aug 24, 2016 10:7:19 AM

   วันที่ 22 สิงหาคม 2559  นายชวลิต  บอขุนทด ตำแหน่ง ครู  สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้นำนักเรียนเข้ารับประทานรางวัล จากการประกวดศิลปกรรมเยาวชนระดับชาติชิงรางวัลถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ หัวข้อ "พลังแม่...พลังโลก" ซึ่งทำการแข่งขันเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา และทำพิธีประทานรางวัลในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 โดยมี นายชาญวิทย์  ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการฯ ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย 

ผลการแข่งขัน ได้รับประทานรางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้แก่

เด็กชายอภิวัฒน์  สนิทเชื้อ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท