รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

วันที่โพสต์: Aug 09, 2022 12:36:6 PM

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

นายภัทราวุธ สิมช้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง

คุณครูสุเทพ ทิพโชติ คุณครูวรรณภา ทิพโชติ คุณครูพิลาวรรณ หาญโสภา ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ