รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน

วันที่โพสต์: Sep 01, 2016 2:0:20 PM

  วันที่ 30 สิงหาคม 2559  ดร.ดวงพร  ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เข้ารับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน โดยมี นายชูศักดิ์  ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ