รางวัลโรงเรียนต้นแบบ เครือข่ายความร่วมมือการจัดการสู่อาชีพจังหวัดชัยภูมิ

วันที่โพสต์: Sep 12, 2018 4:49:2 AM

ในวันที่  11 ก.ย.61 ดร.พรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการ รับโล่โรงเรียนต้นแบบ เครือข่ายความร่วมมือการจัดการสู่อาชีพจังหวัดชัยภูมิ ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา

จาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภู​มิ  โดยเรานำเสนอหลักสูตรทวิศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพ ภายใต้การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ที่เรายังทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อลูกหลายเราต่อไป