รางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่โพสต์: Oct 15, 2018 5:57:37 AM

   ด้วยคณะกรรมการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้พิจารณาคัดเลือก โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง