วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่โพสต์: Jun 28, 2017 7:11:40 AM

   วันที่ 26 มิถุนายน 2560  นางสาวจินตนา  มีพงษ์  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนทำกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และการประกวดแต่งคำขวัญ วาดภาพ เป็นต้น