วันแม่แห่งชาติ

วันที่โพสต์: Aug 19, 2016 6:26:27 AM

   วันที่ 11 สิงหาคม 2559  ดร.ดวงพร  ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก และกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน