ศิษย์เก่าร่วมจัดแสดงคอนเสิร์ต

วันที่โพสต์: Aug 19, 2016 9:51:9 AM

   วันที่ 16 สิงหาคม 2559  ดร.ดวงพร  ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

เป็นประธานการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต โดยศิษย์เก่าโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก  วง "The Answer"