ศาลจังหวัดภูเขียว อบรมให้ความรู้กฏหมายเบื้องต้นแก่นักเรียน

วันที่โพสต์: Feb 06, 2017 8:4:21 AM

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ดวงพร ศรธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากศาลจังหวัดภูเขียว ได้มาอบรมให้ความรู้กฏหมายเบื้องต้นแก่นักเรียนโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก วิทยากรให้ความรู้วันนี้ประกอบด้วย นายกฤษณะ ทวีแปลง นิติกร และนายชัยพร  คิดเข่ม  นิติกร โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 260 คน เข้ารับฟังอย่างตั้งใจ