เผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่โพสต์: Aug 20, 2018 2:18:4 AM

   ดร.พรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู และนักเรียน เดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑